Sandra Teige Thomassen

Sandra Teige Thomassen


sandra@bts.no

Ansvar for den daglige driften av selskapet. Kontaktperson for selskapets utviklingsprosjekter.