Berit Hatlem

Berit Hatlem


berit@bts.no

Kontaktperson for rettigheter knyttet til eiendommers vann- og avløpsledninger og veier bygget av Bergen tomteselskap, samt delingssaker og saker knyttet til kart.